Foreningen

Dansk Suzuki Forbund er en non-profit organisation, under European Suzuki™ Association (ESA) og International Suzuki™ Association.

Foreningen støtter Suzuki™ metoden i Danmark gennem

  • udbredelse af Shinichi Suzuki’s filosofi og pædagogik
  • uddannelse af Suzuki™ lærere
  • elevarrangementer, som f.eks. National Workshop
  • formidling af kontakt til arrangementer i udlandet

Foreningen har forskellige former for medlemskaber:

  • Lærermedlemskab for uddannede Suzuki™ lærere og lærere under uddannelse
  • Institutionsmedlemskab for musikskoler og foreninger
  • Elevmedlemskab for Suzuki™ elever
  • Interessemedlemskab for interesserede, der ønsker at støtte Suzuki™ metoden i Danmark

 

DSF’s bestyrelse

Dorte Rolf-Petersen (cello, Aarhus), formand, dansksuzukiforbund@gmail.com

Anne Dorte Laub Busk (guitar, Albertslund), country director (DSF’s repræsentant i ESA) dorte@laubbusk.dk

Inger Due (klaver, Horsens), id@horsensmusikskole.dk

Louise Svane Beck (violin/bratsch, Kolding), kasserer og hjemmesideansvarlig, svane_thomsen@hotmail.com

Roberto Sarno (violin, Skanderborg), lærermedlem, roberto@robertosarno.com

Marianne Rygner (violin, København), repræsentant for Dansk Suzuki Forbunds Efteruddannelseskurser, suzukimetoden@gmail.com

Dorte Nørgaard (violin, København), institutionsmedlem, dorte.norgaard@gmail.com

Sharizad Shamsuddin (København), forældrerepræsentant, sharizads@hotmail.com

 

Suppleanter:

Jan Matthiesen (violin, Aarhus), violinmatthiesen@gmail.com

Sune Agger (forældermedlem, Horsens), suag@learnmark.dk

Turi Vethal (violin, København), t.vethal@gmail.com

 

Foreningens vedtægter samt dokumenter fra bestyrelsesmøder kan findes under “Dokumenter”