Foreningen

Dansk Suzuki Forbund er en non-profit organisation, under European Suzuki™ Association (ESA) og International Suzuki™ Association.

Foreningen støtter Suzuki™ metoden i Danmark gennem

  • udbredelse af Shinichi Suzuki’s filosofi og pædagogik
  • uddannelse af Suzuki™ lærere
  • elevarrangementer, som f.eks. National Workshop
  • formidling af kontakt til arrangementer i udlandet

Foreningen har forskellige former for medlemskaber:

  • Lærermedlemskab for uddannede Suzuki™ lærere og lærere under uddannelse
  • Institutionsmedlemskab for musikskoler og foreninger
  • Elevmedlemskab for Suzuki™ elever
  • Interessemedlemskab for interesserede, der ønsker at støtte Suzuki™ metoden i Danmark

 

DSF bestyrelse

Inger Due (klaver, Horsens), formand, dansksuzukiforbund@gmail.com

Anne Dorte Laub Busk (guitar, Albertslund), country director (DSF’s repræsentant i ESA) dorte@laubbusk.dk

Louise Svane Beck (violin/bratsch, Roskilde), kasserer og hjemmesideansvarlig, louise@lurifas.dk

Roberto Sarno (violin, Skanderborg), roberto@robertosarno.com

Marianne Rygner (violin, København), repræsentant for Dansk Suzuki Forbunds Efteruddannelseskurser, suzukimetoden@gmail.com

Dorte Nørgaard (violin, København), dorte.norgaard@gmail.com

Dorte Rolff-Petersen (cello, Aarhus), cellodorte@gmail.com

Sharizad Shamsuddin (København), forældrerepræsentant, sharizads@hotmail.com

 

Suppleanter:

Jan Matthiesen (violin, Aarhus), violinmatthiesen@gmail.com

Sune Agger (forældermedlem, Horsens), suag@learnmark.dk

Arthur Vetvik (violin, Hjørring), artvet07@gmail.com

 

Foreningens vedtægter samt dokumenter fra bestyrelsesmøder kan findes under “Dokumenter”